Om oss

 

Margineanu Academy, tidigare känd som OhSnap! Sweden, är en ideell förening som utbildar unga kvinnor och ickebinära i åldern 12-21 inom normkritisk fotografering. Vi använder kameran som verktyg för att stärka unga kvinnors självkänsla och utmanar samhällets normer och ideal. Vi jobbar aktivt med att minska tjejers och unga kvinnors psykiska ohälsa genom att skapa en mötesplats för diskussion och kreativitet.

 

Idag producerar kvinnor, oavsett ålder, cirka sex gånger mer content på sociala medier än vad män gör, framförallt i bild. Genom att utbilda tjejer i fotografi med vinkling av bildens budskap ur ett jämlikt, jämställt och normkritiskt perspektiv vill vi ge unga kvinnor en möjlighet att förstå och påverka sin samtid både som producenter och konsumenter av bild. 

 

Vår kärna
Margineanu Academy är grundade på barnkonventionens bestämmelser om att alla barn har rätt till en aktiv fritid och rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Foto är ett universellt språk som alla oavsett, ålder, språk, etnicitet och utseende kan förstå, oberoende vilka drömmar man har. Vi lever i en digitaliserad värld där bild styr vår identitet och våra liv - därav vikten av kunskap och medvetande. Vi vill möjliggöra för fler unga kvinnor att förstå sin makt och ta vara på den.

Vår kurs är uppdelad i 10 veckor där deltagarna får lära sig kamerans grunder, normkritiska perspektiv och värderingar. Vi avslutar kursen med en utställning och diplomering. Efter avslutad kurs kan deltagarna själva söka sig till att bli kursledare, ambassadörer och även möjligheten till att engagera sig i vår verksamhet för att tillsammans kunna sätta jämställdhet och unga kvinnors rättigheter på agendan.


LÄS MER OM KURSEN HÄR.