academy_neg_480.png

Vi jobbar inifrån och ut

 Margineanu Academy utbildar kvinnor och ickebinära i åldern 12-21 i normkritisk fotografering. För att skapa ett mer jämställt samhälle jobbar föreningen aktivt för att minska den psykiska ohälsan och stärka ungas självkänsla och identitet.

 

Header.jpg
felicia_round_2.jpg
 

Felicia Margineanu var endast 13 år gammal när hon började fotografera och kameran förändrade hennes liv. Som 17 åring samlade hon ihop 10.000 människor på Sergels torg i Stockholm i en manifestation mot rasism.

Idag är hon 24 år gammal och en av Sveriges mest inspirerande sociala entreprenörer och normkritiska fotografer. Utöver det har hon grundat den hyllade fotoverksamheten och ideella föreningen OhSnap! Sweden, numera Margineanu Academy.

 
 

Margineanu Academy arbetar med bild, barn- och ungdomskultur samt fotografi. Vi sätter unga kvinnor i fokus och hjälper dem med verktyg för att kommunicera i digitala och sociala forum ur ett jämställt, normkritiskt och inkluderande perspektiv.

 
IMG_2623.jpg

Vår beprövade metod

Digitalt foto

Vi tillhandahåller grunderna i digitalt foto genom teoretiska lektioner och praktiska övningar.

Medvetenhet

Vi ökar medvetenheten om de rättigheter, skyldigheter och ansvar som unga har i det digitala och uppkopplade samhället

Jämställdhet

Vi ökar genom diskussion och workshops medvetenheten kring jämställdhet, normer och genus.

Jobbtillfällen

Vi skapar nya jobbtillfällen och identifierar nya talanger samt ökar utbudet av normkreativa producenter och fotografer

 

I Margineanu Academy’s 10 veckors fotoutbildning får deltagarna lära sig grunderna i digitalt foto. Vi belyser stereotypa könsroller, maktstrukturer och mediekritik. Academy’s utbildningsmoment består bland annat av värderingsövningar, grupparbeten och teamwork i form av diskussioner och fotoövningar. Vi arbetar ur ett normkritiskt och jämställdhetsperspektiv. Vår utbildning har länkat samman tjejer från olika stadsdelar, etniciteter och åldrar.

 
20403646_2336847853207512_1857442570_n.jpg

Nöjdhetsgrad

9/10

Har lärt sig grundinställningarna inom foto

8/10

Har ökat sitt fotointresse och vill lära sig mer efter kursen.

8/10

Har fått en stärkt självkänsla och ökat medvetande om maktstrukturer, normkritik, genus och stereotypa könsroller

Det laddas upp 729 bilder per sekund på Instagram - på ett dygn blir det cirka 63 000 000 bilder!

4R4A6703.jpg

Svart på vitt

98% av alla ungdomar i Sverige har tillgång till internet, och enligt IIS är tjejer cirka 60% mer aktiva i sociala medier än killar. 

_'_'_'_

Enligt MUCF bildar ungdomar sina identiteter, i stor utsträckning, baserat på interaktioner i digitala och sociala kanaler.

_'_'_'_

Studier visar att den psykiska ohälsan ökar i Sverige, i synnerhet bland unga kvinnor. Deras välmående påverkas av de bilder som sprids i såväl reklam som eget material mellan användare i sociala medier.

_'_'_'_

Sverige är ett av världens mest jämställda och teknologiska samhällen. Vi bär ett ansvar för den sociala barn- och ungdomskulturen som vi är en del av att skapa; både virtuellt, fysiskt och emotionellt. 

 

Vi använder kameran som verktyg för att stärka unga kvinnors och ickebinäras självkänsla samt utmanar samhällets normer och ideal. Via vår plattform får deltagarna lära sig grunderna inom fotografi med ett normkritiskt öga. Genom fotografering får våra deltagare hitta sin röst, identitet och kreativitet.

 
Namuuna__2.jpg

Vi erbjuder

fotografer.jpg

Utbildning

Möjliggör för fler tjejer i din kommun att ta del av vår kurs och verksamhet

Medlem.jpg

Medlemskap

Joina oss och bli medlem nu!